MSS Style stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze site. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in producten, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Het is onmogelijk om transmissiefouten volledig uit te sluiten. Aan de inhoud van deze site kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aanvaarding

Door de website van MSS Style te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u de Algemene Voorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites NIET te gebruiken.

De Algemene Voorwaarden  kunnen door MSS Style te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Algemene Voorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Afbeeldingen
Helaas zijn wij niet in staat om van al onze producten (exacte) afbeeldingen weer te geven, die overeenkomen met het product, aanbieding of berekening.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan MSS Style of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van MSS Style.

Schade

In geen geval is MSS Style voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade (daaronder mede begrepen gederfde winst of inkomsten, verlies aan contracten of orders, andere schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en verlies aan informatie, data of andere materialen) voortvloeiende uit of verbandhoudende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien MSS Style in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Virussen en veiligheid
De site wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden, kan helaas niet gegarandeerd worden.

Andere sites
Deze site kan tevens links bevatten naar externe sites. MSS Style is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u zich richten tot MSS Style - info@mss-style.com.

* MSS Style (KvK 74771221), gevestigd aan het Zwinpad 22, 1317CN te Almere.