Al onze producten zijn origineel en van hoge kwaliteit, tegen de best mogelijke prijs / prestatie verhouding! MSS Style streeft naar een perfecte en snelle levering, maar er kan altijd iets fout gaan. MSS Style wil dit voor u zo efficiënt mogelijk oplossen. Daarbij heeft MSS Style hulp van u nodig om duidelijk uit te leggen in wat er gebeurd is.

1. Uw bestelling wordt beschadigd afgeleverd (door de pakketverzorger)
Al onze producten verlaten ons magazijn met een verpakking in perfecte staat. U dient bij zichtbare (zware) beschadiging, waarbij u vermoedt of ziet dat de inhoud van het pakket ook is beschadigd, de ontvangst te weigeren. De bezorger van het pakket dient een schadeformulier in te vullen en een kopie ervan getekend aan u te overhandigen (de naam van de transporteur en het trackingnummer dienen duidelijk leesbaar te zijn). Maak tevens een foto van het beschadigde pakket. U dient binnen 24 uur na de incidentdatum dit aan ons te melden.

Stuur de volgende 3 documenten als bijlage van een e-mailbericht naar retourneren@mss-style.com:
 1. een kopie/foto van de bestelbevestiging of factuur.
 2. een kopie/foto van het eerder genoemde schadeformulier.
 3. een foto van het beschadigde pakket.
 4. vervolgens dient u op de pakbon te vermelden: "PAKKET ZICHTBAAR BESCHADIGD".
Met dit schadeformulier en de aangeleverde gegevens kan MSS Style een schadeclaim indienen bij de transporteur, na goedkeuring van de door u bij ons ingediende schademelding, storten wij u het aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug. Vermeld duidelijk uw naam en bankrekeningnummer waarnaar wij uw aankoopsom kunnen terugbetalen.

LET OP:
Buiten de genoemde reclamatietermijn van 24 uur en zonder het tonen van de 3 genoemde documenten en verwijzing op het pakket kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het niet ondertekenen van een pakket als ZICHTBAAR BESCHADIGD en vervolgens presenteren van afbeeldingen die zichtbare schade eraan aantonen, betekent dat het incident automatisch zal worden afgewezen.

2. Het bestelde product blijkt bij het uitpakken defect/beschadigd te zijn (verpakking is NIET beschadigd).
U dient binnen 48 uur na de ontvangstdatum dit aan ons te melden en stuur in geen geval het ontvangen pakket terug naar ons retouradres!

Stuur de volgende 7 documenten als bijlage van een e-mailbericht naar retourneren@mss-style.com:
 1. een kopie/foto van de bestelbevestiging of factuur.
 2. een kopie/foto van de pakbon.
 3. een foto van het defecte product of een korte video die het defect van het slecht functioneren aantoont.
 4. een foto van de (on)beschadigde verpakking (doos).
 5. een foto van het beschermingsmateriaal wat in de doos zit, met het product.
 6. een foto van het etiket van de transporteur, met duidelijk het trackingnummer, barcode, en naam van de transporteur.
 7. het door u ingevulde herroepingsformulier voor beschadigde of defecte producten (beschrijf in het kort het probleem).
LET OP: 
Buiten de genoemde reclamatietermijn van 48 uur en zonder het tonen van de 7 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen > Als u het pakket zonder onze instructies af te wachten zonder meer retourneert naar ons retouradres in Nederland of naar de leverancier, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen en vindt er geen terugbetaling plaats. > defecte producten moeten ALTIJD terug naar onze leverancier met een speciaal etiket dat deel uitmaakt van de instructies die u ontvangt naar aanleiding van de melding. Terugzendingen van defecte producten naar ons retouradres (in Nederland) worden niet verwerkt, tenzij anders gecommuniceerd via e-mail. 
Het product mag absoluut niet zijn gebruikt, de verpakking moet in de originele verpakking blijven en geen sporen van beschadiging of foutief gebruik vertonen. > bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u 100% van de aankoopsom inclusief de verzendkosten vanaf de leverancier terug. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

3. Wat gebeurt er als de koper een bestelling niet kan ontvangen of weigert te ontvangen?
Als de bestelling niet opgehaald is door de ontvanger of de ontvangst ervan geweigerd is, dan wordt het teruggestuurd naar onze leverancier. Zodra de retourzending ontvangen is bij onze leverancier, wordt het automatisch afgehandeld door onze aftersalesafdeling en afronding wordt dan doorgegeven aan de administratieafdeling voor het verwerken van de betaling.

LET OP:
De verzending van het pakket en de terugkeer naar de leverancier brengen transportkosten met zich mee, waarvoor het bedrijf of de persoon die de bestelling heeft geplaatst moet betalen. Als gevolg hiervan, ontvangt u een terugbetaling van de bestelling min de dubbele leveringskosten. Houd in gedachten dat het afhandelingsproces enkele weken kan duren.

4. Verkeerd product geleverd dan reeds besteld?
U dient binnen 48 uur na de ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Stuur de volgende 4 documenten als bijlage van een e-mailbericht naar: retourneren@mss-style.com
 1. een kopie/foto van de bestelbevestiging of factuur.
 2. een kopie/foto van de pakbon.
 3. een foto van het verkeerde product, inclusief de barcode van het product.
 4. beschrijf in het kort het verschil tussen het ontvangen product en het product dat u verwacht en besteld had.
Bij akkoordbevinding door onze controleafdeling ontvangt u het volledige aankoopsom inclusief de verzendkosten vanaf de leverancier terug, indien het product geretourneerd is naar ons te stellen adres. Eventuele retourverzendkosten zijn voor onze rekening, die hoeft u derhalve niet te betalen.

LET OP:
Buiten de genoemde reclamatietermijn van 48 uur en zonder het tonen van de 3 genoemde documenten kan MSS Style de aanvraag niet in behandeling nemen. Wanneer u het pakket zonder onze instructies retourneert naar ons retouradres in Nederland, wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen en vindt er geen terugbetaling plaats. Verkeerd ontvangen producten moeten ALTIJD terug naar onze leverancier. Het product mag absoluut niet worden gebruikt en de product moet in de originele verpakking blijven en geen sporen van beschadiging tonen.

5. Niet alles ontvangen?
Sporadisch komt het voor dat niet de hele bestelling is ontvangen. U dient binnen 5 dagen na de ontvangstdatum dit aan ons te melden.

Stuur de volgende 4 documenten als bijlage van een e-mailbericht naar: verkoop@mss-style.com
 1. een kopie/foto van de bestelbevestiging of factuur.
 2. een kopie/foto van de pakbon.
 3. een foto van het etiket van de transporteur, met duidelijk het trackingnummer, barcode en naam van de transporteur.
 4. een foto van de verpakking (doos).
 5. vermeld in het e-mailbericht welk artikelnummer van de pakbon ontbreekt (of indien hierop ontbrekend het artikelnummer zoals vermeld op de factuur).

LET OP:
Buiten de genoemde reclamatietermijn van 5 dagen en/of zonder het tonen van de 4 genoemde documenten kunnen wij de aanvraag niet in behandeling nemen.

6. Herroepingsrecht
Volg deze link wanneer u meer vragen heeft over het herroepingsrecht (bedenktijd).

WANNEER BETAALT MSS Style GEEN 100% VAN DE PRODUCTWAARDE TERUG?

 1. Wanneer het product duidelijke tekenen vertoont van foutief gebruik of ongerechtvaardigde schade, of aankomt in slechte staat;
 2. Wanneer het product wordt geretourneerd zonder de verpakking, met een beschadigde verpakking, of met transportlabels die de verpakking onbruikbaar maken - 50% van de productwaarde zal in mindering worden gebracht;
 3. een foto van het etiket van de transporteur, met duidelijk het trackingnummer, barcode en naam van de transporteur.
 4. wanneer het product geretourneerd wordt met ontbrekende delen of accessoires, of als de incidentbeschrijving onecht is - het product zal niet worden terugbetaald.

Erg belangrijk:
Er worden geen terugbetalingen gedaan voor aan MSS Style geretourneerde producten die geen gebreken hebben of waarvan de incidentbeschrijving onecht is. Ze worden opgeslagen in ons magazijn, waarvan u een melding ontvangt. U moet binnen 7 dagen na ontvangst van de melding bevestigen of de producten teruggezonden worden naar uw adres nadat u voor de verzendkosten heeft betaald. Indien we geen bevestiging of betaling binnen 7 dagen ontvangen, zullen de producten worden vernietigd in een containerpark en zal MSS Style geen enkele aanspraak op de producten aanvaarden onder welke omstandigheden dan ook. 

WANNEER WORDT HET GELD TERUGGESTORT?

Als de artikel(en) zijn ontvangen in onze magazijnen, en na controle van de status ervan, zullen we doorgaan met restitutie van het bedrag naar het door de consument in herroepingsformulier genoemde bankrekening. Houd in gedachten dat het restitutieproces enkele weken kan duren om de ontvangen artikel(en) te evalueren.