Na de eerste 14 dagen na de ontvangst van uw bestelling, valt het product onder de wettelijke garantie van de fabrikant. ("fabrieksgarantie")

De fabrieksgarantie is een wettelijke garantie die prevaleert boven de MSS Style-verkopersgarantie (gedurende de eerste 14 dagen na ontvangst van de bestelling) en moet worden gebruikt na de eerste 14 dagen na de ontvangst van een bestelling.

De MSS style-verkopersgarantie (gedurende de eerste 14 dagen na ontvangst van de bestelling) houdt in dat na onderzoek (*) het defecte product kan worden opgehaald door een transporteur. Hier zijn geen kosten voor de consument aan verbonden. Er zal getracht worden het defecte product te repareren, na reparatie wordt het product zonder kosten voor de consument weer teruggestuurd naar de consument. Indien reparatie niet mogelijk is, zal, indien voorradig, een nieuw product worden opgestuurd, wederom zonder kosten voor de consument. Indien niet meer voorradig, zal aan de consument worden voorgesteld om zonder kosten een gelijkwaardig product op te sturen óf om het volledige aankoopbedrag terug te storten via de weg zoals consument de aankoop heeft voldaan. 

(*) Onderzoek naar defect: MSS Style zal de consument vragen informatie op te sturen via een e-mailbericht, zoals foto's van het defect, mogelijk een korte video(clip), de in de doos meegestuurde pakbon en afhankelijk van het product nog wat andere aanvullende informatie. Voor sommige producten van het merk Cecotec maken wij een uitzondering. Gedurende de eerste 6 maanden na ontvangst van de bestelling wordt in geval van een defect het product opgehaald door een transporteur. Na genoemde eerste 6 maanden moet het defecte product voor eigen rekening worden aangeboden / verstuurd naar de reparatieafdeling in Spanje.

Voor alle andere merken
Dient de consument contact op te nemen met de technische dienst van de fabrikant in het woonland van de consument om de diagnose en de oplossing te verkrijgen.

Houd er rekening mee dat de geleverde oplossing na 14 dagen (na ontvangst) een reparatie is en geen restitutie van de aankoopsom.

WANNEER VERVALT DE GARANTIE?

  • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik (waaronder vocht en/of waterschade) of gebrek aan zorgvuldigheid;
  • Defecten die ontstaan zijn door verwaarlozing, klappen, foutief gebruik, manipulatie, verkeerde spanning of installatie, of slijtage;
  • In het geval van computer producten, dekt de garantie geen virusverwijdering, programmaherstel of herinstallatie na formatteren;
  • Indien de consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht;
  • De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar MSS Style geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden. van elke aard;
  • Evenmin staat MSS Style in (aansprakelijk) voor de eventueel ontstane schade, van welke aard ook, als gevolg van deze gebreken.

DE GARANTE WORDT ONGELDIG VERKLAARD:

  • Als er een detail van de garantie of het aankoopbewijs aangepast, veranderd of vervangen is; en/of
  • Als er geknoeid is met het identificatienummer of met het product dat onder garantie valt of als het gerepareerd is zonder voorafgaande toestemming van de Technische Dienst.
  • Als het verzegelde product waarvan de consument het  zegel heeft verbroken; 

NA DE GARANTIE PERIODE?

  • Na verloop van de garantietermijn van twee jaar na ontvangstdatum zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de consument in rekening gebracht worden.